What's new

5
0

สำหรับข้อเสนอเพื่อเชิญชานให้เป็นลูกค้าของ Suzuki สำหรับงานในปีนี้ นอกจากการซื้อและรับรถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 มอบส่วนลดพิเศษเพิ่ม 10,000 บาท สำหรับลูกค้าเจ้าของรถยนต์ Suzuki และครอบครัว หรือกลุ่มลูกค้าข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทมหาชน หรือลูกค้านำรถเก่ามาแลกรถยนต์ Suzuki คันใหม่แล้ว ยังรับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่งสำหรับปีแรก ...